LATARNIK.INFO

KATOLICKI LATARNIK WYBORCZY

Sprawdź, czy posłowie z Twojego okręgu
głosowali zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego

SEJM
SENAT
 CO OGLĄDAMY? 
KADENCJA 2007-2011
KADENCJA 2011-2015
KADENCJA 2015-2019
KADENCJA 2019-2023
KADENCJA 2023-?
Wybrałeś partię Polska 2050: 6 posłów (6 aktywnych)

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

Poseł Okręg
Gramatyka Michał31 (Katowice)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Hennig-Kloska Paulina37 (Konin)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mucha Joanna6 (Lublin)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Suchoń Mirosław27 (Bielsko-Biała)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Zalewski Paweł20 (Warszawa II)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Zimoch Tomasz9 (Łódź)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie