LATARNIK.INFO

KATOLICKI LATARNIK WYBORCZY

Sprawdź, czy posłowie z Twojego okręgu
głosowali zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego

SEJM
SENAT
 CO OGLĄDAMY? 
KADENCJA 2007-2011
KADENCJA 2011-2015
KADENCJA 2015-2019
KADENCJA 2019-2023
KADENCJA 2023-?
Wybrałeś partię Polskie Stronnictwo Ludowe: 41 posłów (38 aktywnych)

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Okręg
Bodio Bartłomiej18 (Siedlce)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Borawski Edmund24 (Białystok)
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Wstrzymał się
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Nie
Tak
Tak
Borkowski Krzysztof18 (Siedlce)
Tak
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nieobecny
Wstrzymał się
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Nieobecny
Bramora Artur28 (Częstochowa)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Bury Jan s. Józefa23 (Rzeszów)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Dębski Artur20 (Warszawa II)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Dziadzio Dariusz Cezar23 (Rzeszów)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Garczewski Romuald33 (Kielce)
Nie
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Godson John Abraham9 (Łódź)
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Gos Marek33 (Kielce)
Tak
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Wstrzymał się
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Wstrzymał się
Tak
Górczyński Jarosław33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Grzeszczak Eugeniusz37 (Konin)
Wstrzymał się
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Kalemba Stanisław38 (Piła)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Nie
Tak
Kasprzak Mieczysław22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Kłopotek Eugeniusz4 (Bydgoszcz)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Kmiecik Henryk1 (Legnica)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Łopata Jan6 (Lublin)
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Łuczak Mieczysław Marcin11 (Sieradz)
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Makowski Tomasz35 (Olsztyn)
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Maliszewski Mirosław17 (Radom)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nawrocka Elżbieta11 (Sieradz)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Ozga Krystyna10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Pacholski Michał Tomasz11 (Sieradz)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Pasławska Urszula35 (Olsztyn)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Wstrzymał się
Nie
Pawlak Mirosław33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Wstrzymał się
Tak
Tak
Pawlak Waldemar16 (Płock)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Piechociński Janusz20 (Warszawa II)
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Racki Józef36 (Kalisz)
Nie
Nie
Nie
Tak
Wstrzymał się
Tak
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Sajak Paweł16 (Płock)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Tak
Nie
Sawicki Marek18 (Siedlce)
Wstrzymał się
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Smolarz Henryk6 (Lublin)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Nieobecny
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Sosnowski Zbigniew5 (Toruń)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Stefaniuk Franciszek Jerzy7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Sztorc Andrzej15 (Tarnów)
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Szymiec-Raczyńska Halina2 (Wałbrzych)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Tokarska Genowefa7 (Chełm)
Wstrzymał się
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Walkowski Piotr36 (Kalisz)
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Tak
Włodkowski Zbigniew35 (Olsztyn)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zgorzelski Piotr16 (Płock)
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Wstrzymał się
Tak
Wstrzymał się
Nie
Tak
Zych Józef8 (Zielona Góra)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Żelichowski Stanisław34 (Elbląg)
Nie
Nie
Nie
Tak
Wstrzymał się
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
 
Wybrałeś partię Polskie Stronnictwo Ludowe: 36 posłów (31 aktywnych)

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Okręg
Borkowski Krzysztof18 (Siedlce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Bury Jan s. Józefa23 (Rzeszów)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Nieobecny
Deptuła Leszek23 (Rzeszów)
Dutka Bronisław14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Tak
Tak
Grzeszczak Eugeniusz37 (Konin)
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Grzyb Andrzej36 (Kalisz)
Kalemba Stanisław38 (Piła)
Tak
Nie
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nie
Tak
Tak
Kalinowski Jarosław18 (Siedlce)
Kamiński Jan24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Kasprzak Mieczysław22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Kierzkowska Ewa5 (Toruń)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Kłopotek Eugeniusz4 (Bydgoszcz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Tak
Krzyśków Adam35 (Olsztyn)
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Wstrzymał się
Łopata Jan6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Łuczak Mieczysław Marcin11 (Sieradz)
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Wstrzymał się
Tak
Nie
Tak
Maliszewski Mirosław17 (Radom)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Olas Stanisław11 (Sieradz)
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Pałys Andrzej33 (Kielce)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Pawlak Mirosław33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Pawlak Waldemar16 (Płock)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Tak
Piechociński Janusz20 (Warszawa II)
Tak
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Racki Józef36 (Kalisz)
Nieobecny
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Tak
Rakoczy Stanisław21 (Opole)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Rygiel Wiesław23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Sawicki Marek18 (Siedlce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Sławecki Tadeusz7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Wstrzymał się
Tak
Tak
Sopliński Aleksander16 (Płock)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Starownik Marian6 (Lublin)
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Tak
Tak
Stefaniuk Franciszek Jerzy7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nieobecny
Tak
Tak
Sztorc Andrzej15 (Tarnów)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Walkowski Piotr36 (Kalisz)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Witaszczyk Stanisław10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Woda Wiesław15 (Tarnów)
Wojtas Edward6 (Lublin)
Zych Józef8 (Zielona Góra)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Żelichowski Stanisław34 (Elbląg)
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nieobecny