LATARNIK.INFO

KATOLICKI LATARNIK WYBORCZY

Sprawdź, czy posłowie z Twojego okręgu
głosowali zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego

SEJM
SENAT
 CO OGLĄDAMY? 
KADENCJA 2007-2011
KADENCJA 2011-2015
KADENCJA 2015-2019
KADENCJA 2019-2023
KADENCJA 2023-?
Wybrałeś partię Platforma Obywatelska: 228 posłów (202 aktywnych)

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Okręg
Achinger Elżbieta15 (Tarnów)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Adamczak Małgorzata36 (Kalisz)
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Arkit Tadeusz12 (Chrzanów)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Arłukowicz Bartosz41 (Szczecin)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Arndt Paweł37 (Konin)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Augustyn Urszula15 (Tarnów)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Aziewicz Tadeusz26 (Gdynia)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Biernacki Marek26 (Gdynia)
Wstrzymał się
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Wstrzymał się
Tak
Biernat Andrzej11 (Sieradz)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Tak
Blanik Leszek25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Bobowska Joanna12 (Chrzanów)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Borowczak Jerzy25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Borowiak Łukasz36 (Kalisz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Brejza Krzysztof4 (Bydgoszcz)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Tak
Brzezinka Jacek29 (Gliwice)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Bublewicz Beata35 (Olsztyn)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Budka Borys29 (Gliwice)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Budnik Jerzy26 (Gdynia)
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Bukiewicz Bożenna8 (Zielona Góra)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Wstrzymał się
Tak
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Tak
Buła Andrzej21 (Opole)
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Butryn Renata23 (Rzeszów)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Tak
Charłampowicz Jarosław3 (Wrocław)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Chmielewski Stanisław38 (Piła)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Chomycz Małgorzata22 (Krosno)
Cichoń Janusz35 (Olsztyn)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Ciemniak Grażyna4 (Bydgoszcz)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Cieśliński Piotr34 (Elbląg)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Cycoń Marian14 (Nowy Sącz)
Wstrzymał się
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Wstrzymał się
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Tak
Czaplicka Barbara20 (Warszawa II)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Czechyra Czesław17 (Radom)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Tak
Czernow Zofia1 (Legnica)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Czerwiński Andrzej14 (Nowy Sącz)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Czeszejko-Sochacka Ewa19 (Warszawa I)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Dąbrowska Alicja19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Drozd Ewa1 (Legnica)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Dunin Artur11 (Sieradz)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Durka Zenon20 (Warszawa II)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Tak
Dzięcioł Janusz5 (Toruń)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Dzikowski Waldy39 (Poznań)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Fabisiak Joanna19 (Warszawa I)
Tak
Nie
Nie
Tak
Wstrzymał się
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nie
Tak
Fedorowicz Jerzy Feliks13 (Kraków)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Fiedler Arkady39 (Poznań)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Gadowski Krzysztof30 (Rybnik)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Gałażewski Andrzej29 (Gliwice)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Gapińska Elżbieta16 (Płock)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Tak
Gawłowski Stanisław40 (Koszalin)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Gądek Lidia13 (Kraków)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nieobecny
Nie
Wstrzymał się
Tak
Gelert Elżbieta34 (Elbląg)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Gierada Artur33 (Kielce)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Gluza Czesław27 (Bielsko-Biała)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Głogowski Tomasz29 (Gliwice)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nie
Tak
Grabarczyk Cezary9 (Łódź)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Grad Aleksander15 (Tarnów)
Tak
Grad Mariusz7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Graś Paweł12 (Chrzanów)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Grupiński Rafał39 (Poznań)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Gut-Mostowy Andrzej14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Nie
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Guzowska Iwona25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Halicki Andrzej20 (Warszawa II)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Hall Katarzyna25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Hanajczyk Agnieszka11 (Sieradz)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Henczyca Bożena36 (Kalisz)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Hok Marek40 (Koszalin)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Hoppe Teresa26 (Gdynia)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nieobecny
Nie
Wstrzymał się
Nieobecny
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Huskowski Stanisław3 (Wrocław)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Jagła Robert2 (Wałbrzych)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Janik Renata33 (Kielce)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nieobecny
Nie
Wstrzymał się
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Janyska Maria Małgorzata38 (Piła)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Jarmuziewicz Tadeusz21 (Opole)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Jaros Michał3 (Wrocław)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Jastrzębski Leszek19 (Warszawa I)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kaczor Roman3 (Wrocław)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Kamińska Bożena24 (Białystok)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kania Andrzej18 (Siedlce)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Karpiński Grzegorz5 (Toruń)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Karpiński Włodzimierz6 (Lublin)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Katulski Jarosław4 (Bydgoszcz)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kaźmierczak Jan29 (Gliwice)
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Tak
Kidawa-Błońska Małgorzata19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kierwiński Marcin19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kluzik-Rostkowska Joanna30 (Rybnik)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kłosin Krystyna26 (Gdynia)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kochan Magdalena41 (Szczecin)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Kolenda-Łabuś Brygida21 (Opole)
Nie
Wstrzymał się
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kołacz-Leszczyńska Agnieszka2 (Wałbrzych)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kołodziej Ewa31 (Katowice)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Konwiński Zbigniew26 (Gdynia)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kopacz Ewa17 (Radom)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kopaczewska Domicela5 (Toruń)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Korzeniowski Leszek21 (Opole)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kosecki Roman19 (Warszawa I)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Tak
Kowalski Sławomir27 (Bielsko-Biała)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Tak
Kozaczyński Jacek18 (Siedlce)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kozdroń Jerzy25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Tak
Kozłowska Iwona4 (Bydgoszcz)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kozłowska-Rajewicz Agnieszka39 (Poznań)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Koźlakiewicz Mirosław16 (Płock)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Krajewska Ligia19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kropiwnicki Robert1 (Legnica)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Królikowska-Kińska Elżbieta9 (Łódź)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Krysztofiak Przemysław36 (Kalisz)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Krząkała Marek30 (Rybnik)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kucharski Cezary6 (Lublin)
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kudrycka Barbara24 (Białystok)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kulas Jan25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Kulesza Tomasz22 (Krosno)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Kwiatkowski Krzysztof9 (Łódź)
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Lamczyk Stanisław26 (Gdynia)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Lassota Józef13 (Kraków)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Wstrzymał się
Nie
Nie
Tak
Lenz Tomasz5 (Toruń)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Leszczyna Izabela28 (Częstochowa)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Litwiński Arkadiusz41 (Szczecin)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Łapiński Marek3 (Wrocław)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Tak
Ławrynowicz Zofia41 (Szczecin)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Maciaszek Robert12 (Chrzanów)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Małecka-Libera Beata32 (Sosnowiec)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Marczułajtis-Walczak Jagna13 (Kraków)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Marek Magdalena Ewa6 (Lublin)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Matusik-Lipiec Katarzyna13 (Kraków)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Mężydło Antoni5 (Toruń)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Miller Rajmund21 (Opole)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Miodowicz Konstanty33 (Kielce)
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Młyńczak Aldona3 (Wrocław)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Mroczek Czesław18 (Siedlce)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nie
Tak
Mrzygłocka Izabela Katarzyna2 (Wałbrzych)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Mucha Joanna6 (Lublin)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Munyama Killion38 (Piła)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Naguszewski Tadeusz34 (Elbląg)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nemś Anna32 (Sosnowiec)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Neumann Sławomir25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Niedziela Dorota12 (Chrzanów)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Niemczyk Małgorzata9 (Łódź)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Niesiołowski Stefan8 (Zielona Góra)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nowak Tomasz Piotr37 (Konin)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nykiel Mirosława27 (Bielsko-Biała)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Okła-Drewnowicz Marzena33 (Kielce)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Okrągły Janina21 (Opole)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Olechowska Alicja20 (Warszawa II)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Olszewski Paweł4 (Bydgoszcz)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Orzechowski Andrzej35 (Olsztyn)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Orzechowski Maciej36 (Kalisz)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Tak
Oświęcimski Konstanty41 (Szczecin)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Pacelt Zbigniew33 (Kielce)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Pahl Witold8 (Zielona Góra)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Papke Paweł35 (Olsztyn)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Pępek Małgorzata27 (Bielsko-Biała)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Piechota Sławomir3 (Wrocław)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Pierzchała Elżbieta31 (Katowice)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Pietraszewska Danuta31 (Katowice)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Pietrzczyk Lucjan Marek33 (Kielce)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Pięta Jarosław32 (Sosnowiec)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Piotrowska Teresa4 (Bydgoszcz)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Pitera Julia16 (Płock)
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Plocke Kazimierz26 (Gdynia)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Plura Marek31 (Katowice)
Nie
Wstrzymał się
Tak
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Tak
Pluta Mirosław23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Wstrzymał się
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Pomaska Agnieszka25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Poręba Marek23 (Rzeszów)
Nie
Nie
Nie
Poślednia Krystyna37 (Konin)
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Tak
Raczkowski Damian24 (Białystok)
Nie
Wstrzymał się
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Radziszewska Elżbieta10 (Piotrków Trybunalski)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Raniewicz Grzegorz7 (Chełm)
Nie
Tak
Nieobecny
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Raś Ireneusz13 (Kraków)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Tak
Rosati Dariusz20 (Warszawa II)
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Tak
Rozpondek Halina28 (Częstochowa)
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Rusinowska Beata16 (Płock)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Rutkowska Dorota10 (Piotrków Trybunalski)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Rutnicki Jakub38 (Piła)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Rybicki Sławomir34 (Elbląg)
Rynasiewicz Zbigniew23 (Rzeszów)
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Wstrzymał się
Nieobecny
Tak
Rząsa Marek22 (Krosno)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Rzymełka Jan31 (Katowice)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Saługa Wojciech32 (Sosnowiec)
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Schetyna Grzegorz1 (Legnica)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Sibińska Krystyna8 (Zielona Góra)
Nie
Wstrzymał się
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Siedlaczek Henryk30 (Rybnik)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Sikorski Radosław4 (Bydgoszcz)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Tak
Skowrońska Krystyna23 (Rzeszów)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Sławiak Bożena8 (Zielona Góra)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Sługocki Waldemar8 (Zielona Góra)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Smolarz Tomasz2 (Wałbrzych)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Sosna Aleksander24 (Białystok)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Stachowicz Katarzyna32 (Sosnowiec)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Staroń Lidia35 (Olsztyn)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Nieobecny
Tak
Stuligrosz Michał39 (Poznań)
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Suchowiejko Wiesław40 (Koszalin)
Nie
Wstrzymał się
Nie
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nieobecny
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Suski Paweł40 (Koszalin)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Sycz Miron34 (Elbląg)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Szczerba Michał19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Tak
Szejnfeld Adam38 (Piła)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Sztolcman Grzegorz28 (Częstochowa)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Szulc Jakub2 (Wałbrzych)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Szumilas Krystyna29 (Gliwice)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Szydłowska Bożena39 (Poznań)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Szymański Tomasz5 (Toruń)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Śledzińska-Katarasińska Iwona9 (Łódź)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Święcicki Marcin19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Świło Teresa2 (Wałbrzych)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tomański Piotr22 (Krosno)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Tomaszak-Zesiuk Irena37 (Konin)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tomaszewski Jan9 (Łódź)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tomczak Jacek39 (Poznań)
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tomczyk Cezary11 (Sieradz)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tomczykiewicz Tomasz31 (Katowice)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Tak
Tak
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Trybuś Aleksandra27 (Bielsko-Biała)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tusk Donald19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Tusk Łukasz21 (Opole)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tyszkiewicz Robert24 (Białystok)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Van der Coghen Piotr32 (Sosnowiec)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Vincent-Rostowski Jan19 (Warszawa I)
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Wstrzymał się
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Wardzała Robert15 (Tarnów)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Wielichowska Monika2 (Wałbrzych)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Witczak Mariusz36 (Kalisz)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Witkowski Radosław17 (Radom)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Wojnarowski Norbert1 (Legnica)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Wojtkowski Marek5 (Toruń)
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Tak
Wolak Ewa3 (Wrocław)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Woźniak Małgorzata17 (Radom)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Wójcik Marek31 (Katowice)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Zakrzewska Jadwiga20 (Warszawa II)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Zaremba Renata41 (Szczecin)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Zawadzki Ryszard30 (Rybnik)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Zdrojewski Bogdan3 (Wrocław)
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Tak
Zieliński Maciej3 (Wrocław)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Ziemniak Wojciech36 (Kalisz)
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Żmijan Stanisław7 (Chełm)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Żmuda-Trzebiatowska Ewa41 (Szczecin)
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Żyliński Adam34 (Elbląg)
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
 
Wybrałeś partię Platforma Obywatelska: 235 posłów (208 aktywnych)

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Okręg
Arkit Tadeusz12 (Chrzanów)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Arłukowicz Bartosz41 (Szczecin)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Arndt Paweł37 (Konin)
Nie
Tak
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nieobecny
Tak
Augustyn Urszula15 (Tarnów)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Aziewicz Tadeusz26 (Gdynia)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Balcerzak Klaudiusz8 (Zielona Góra)
Nie
Nie
Biernacki Marek26 (Gdynia)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Biernat Andrzej11 (Sieradz)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Nie
Bojko Bogdan8 (Zielona Góra)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Borowczak Jerzy25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Borowiak Łukasz36 (Kalisz)
Nie
Nie
Brejza Krzysztof4 (Bydgoszcz)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Brodniak Roman1 (Legnica)
Nie
Wstrzymał się
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Brzezinka Jacek29 (Gliwice)
Nieobecny
Tak
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Tak
Nie
Bublewicz Beata35 (Olsztyn)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Budnik Jerzy26 (Gdynia)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Bukiewicz Bożenna8 (Zielona Góra)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Buła Andrzej21 (Opole)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Nie
Butryn Renata23 (Rzeszów)
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Cebula Marek8 (Zielona Góra)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Chmielewski Stanisław38 (Piła)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Chwierut Janusz12 (Chrzanów)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nie
Cichoń Janusz35 (Olsztyn)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Cieślik Leszek24 (Białystok)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Cieśliński Piotr34 (Elbląg)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Czaplicka Barbara20 (Warszawa II)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Czechyra Czesław17 (Radom)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Czerwiński Andrzej14 (Nowy Sącz)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Wstrzymał się
Czucha Zdzisław26 (Gdynia)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Czuma Andrzej19 (Warszawa I)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Dąbrowska Alicja19 (Warszawa I)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Dolniak Grzegorz32 (Sosnowiec)
Drozd Ewa1 (Legnica)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Drzewiecki Mirosław Michał9 (Łódź)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Dunin Artur11 (Sieradz)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Durka Zenon20 (Warszawa II)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Dzięcioł Janusz5 (Toruń)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Dzikowski Waldy39 (Poznań)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Fabisiak Joanna19 (Warszawa I)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Fedorowicz Jerzy Feliks13 (Kraków)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Fiedler Arkady39 (Poznań)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Gadowski Krzysztof30 (Rybnik)
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Gałażewski Andrzej29 (Gliwice)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Gawłowski Stanisław40 (Koszalin)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nieobecny
Gibała Łukasz13 (Kraków)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Gierada Artur33 (Kielce)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Głogowski Tomasz29 (Gliwice)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Tak
Nie
Nie
Godson John Abraham9 (Łódź)
Nie
Nie
Gowin Jarosław13 (Kraków)
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Grabarczyk Cezary9 (Łódź)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Grad Aleksander15 (Tarnów)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Grad Mariusz7 (Chełm)
Nie
Tak
Wstrzymał się
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Tak
Graś Paweł12 (Chrzanów)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nieobecny
Grupiński Rafał36 (Kalisz)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Gut-Mostowy Andrzej14 (Nowy Sącz)
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Nieobecny
Nie
Tak
Nieobecny
Guzowska Iwona25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Halicki Andrzej19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Hanajczyk Agnieszka11 (Sieradz)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Hibner Jolanta19 (Warszawa I)
Huskowski Stanisław3 (Wrocław)
Nie
Tak
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Jarmuziewicz Tadeusz21 (Opole)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Jaros Michał3 (Wrocław)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Jastrzębski Leszek19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Jazłowiecka Danuta21 (Opole)
Kaczor Roman3 (Wrocław)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Kania Andrzej18 (Siedlce)
Nieobecny
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Karpiniuk Sebastian40 (Koszalin)
Karpiński Grzegorz5 (Toruń)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Karpiński Włodzimierz6 (Lublin)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Katulski Jarosław4 (Bydgoszcz)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Kaźmierczak Jan29 (Gliwice)
Nie
Tak
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Kidawa-Błońska Małgorzata19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Kilian Wiesław3 (Wrocław)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Klim Józef Piotr24 (Białystok)
Nie
Tak
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Kluzik-Rostkowska Joanna9 (Łódź)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Kłosin Krystyna26 (Gdynia)
Nie
Nie
Kochan Magdalena41 (Szczecin)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Kochan Witold14 (Nowy Sącz)
Nie
Tak
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nieobecny
Komorowski Bronisław20 (Warszawa II)
Nie
Nie
Konwiński Zbigniew26 (Gdynia)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Kopacz Ewa17 (Radom)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Kopaczewska Domicela5 (Toruń)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Kopeć Tadeusz27 (Bielsko-Biała)
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Korzeniowski Leszek21 (Opole)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Kosecki Roman19 (Warszawa I)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Kozaczyński Jacek18 (Siedlce)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Kozdroń Jerzy25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Kozłowska-Rajewicz Agnieszka39 (Poznań)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Koźlakiewicz Mirosław16 (Płock)
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Wstrzymał się
Nie
Tak
Tak
Kropiwnicki Robert1 (Legnica)
Nie
Nie
Krupa Adam21 (Opole)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Krupa Jacek13 (Kraków)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Krząkała Marek30 (Rybnik)
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Kula Włodzimierz10 (Piotrków Trybunalski)
Nieobecny
Tak
Tak
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Kulas Jan25 (Gdańsk)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Kulesza Tomasz22 (Krosno)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Kuriata Jan40 (Koszalin)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Lamczyk Stanisław26 (Gdynia)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Lenz Tomasz5 (Toruń)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Leszczyna Izabela28 (Częstochowa)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Libicki Jan Filip39 (Poznań)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Lipiński Dariusz39 (Poznań)
Nie
Tak
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Nie
Tak
Lisek Krzysztof34 (Elbląg)
Litwiński Arkadiusz41 (Szczecin)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Łukacijewska Elżbieta22 (Krosno)
Małecka-Libera Beata32 (Sosnowiec)
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Marcinkiewicz Michał41 (Szczecin)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Marek Magdalena Ewa6 (Lublin)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Matusik-Lipiec Katarzyna13 (Kraków)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Mężydło Antoni5 (Toruń)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Mikulicz Janusz1 (Legnica)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Miodowicz Konstanty33 (Kielce)
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Młyńczak Aldona3 (Wrocław)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Mroczek Czesław18 (Siedlce)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Mrzygłocka Izabela Katarzyna2 (Wałbrzych)
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Mucha Joanna6 (Lublin)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Musiał Jan15 (Tarnów)
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Naguszewski Tadeusz34 (Elbląg)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Namyślak Witold26 (Gdynia)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Neumann Sławomir25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Niesiołowski Stefan8 (Zielona Góra)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nitras Sławomir41 (Szczecin)
Nowak Sławomir25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nowak Tomasz Piotr37 (Konin)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nowakowski Andrzej16 (Płock)
Nieobecny
Tak
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Tak
Nykiel Mirosława27 (Bielsko-Biała)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Okła-Drewnowicz Marzena33 (Kielce)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Okrągły Janina21 (Opole)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Olechowska Alicja20 (Warszawa II)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Olejniczak Danuta40 (Koszalin)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Olszewski Paweł4 (Bydgoszcz)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Ołowski Piotr25 (Gdańsk)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Orłowski Paweł25 (Gdańsk)
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Orzechowski Andrzej35 (Olsztyn)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Orzechowski Maciej36 (Kalisz)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Oświęcimski Konstanty41 (Szczecin)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Pacelt Zbigniew33 (Kielce)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Pahl Witold8 (Zielona Góra)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Palikot Janusz6 (Lublin)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Patalita Tadeusz14 (Nowy Sącz)
Nie
Nieobecny
Piechota Sławomir3 (Wrocław)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Pierzchała Elżbieta31 (Katowice)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Pietraszewska Danuta31 (Katowice)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Pięta Jarosław32 (Sosnowiec)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Piotrowska Teresa4 (Bydgoszcz)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Pisalski Grzegorz32 (Sosnowiec)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Pitera Julia16 (Płock)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Plocke Kazimierz26 (Gdynia)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Plura Marek31 (Katowice)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Pluta Mirosław23 (Rzeszów)
Tak
Pomaska Agnieszka25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Preiss Sławomir41 (Szczecin)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Raba Norbert3 (Wrocław)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Raczkowski Damian24 (Białystok)
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Radziszewska Elżbieta10 (Piotrków Trybunalski)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Raniewicz Grzegorz7 (Chełm)
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Raś Ireneusz13 (Kraków)
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Redzimski Leszek26 (Gdynia)
Tak
Nie
Ross Tadeusz19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Roszak Grzegorz4 (Bydgoszcz)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Rozpondek Halina28 (Częstochowa)
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Rusinowska Beata16 (Płock)
Nie
Nie
Rutkowska Dorota10 (Piotrków Trybunalski)
Wstrzymał się
Nie
Rutnicki Jakub38 (Piła)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Rybicki Arkadiusz25 (Gdańsk)
Rybicki Sławomir35 (Olsztyn)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Rynasiewicz Zbigniew23 (Rzeszów)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Ryszka Andrzej13 (Kraków)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Rząsa Marek22 (Krosno)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Nie
Rzymełka Jan31 (Katowice)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Saługa Wojciech32 (Sosnowiec)
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
Schetyna Grzegorz1 (Legnica)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Sekuła Mirosław29 (Gliwice)
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Siedlaczek Henryk30 (Rybnik)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Sikorski Radosław4 (Bydgoszcz)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Sitarz Witold36 (Kalisz)
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Skorupa Aleksander Marek3 (Wrocław)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Skowrońska Krystyna23 (Rzeszów)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Skrzydlewska Joanna9 (Łódź)
Sławiak Bożena8 (Zielona Góra)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Smirnow Andrzej20 (Warszawa II)
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Smolarz Tomasz2 (Wałbrzych)
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Sokołowski Wojciech1 (Legnica)
Nieobecny
Nie
Staroń Lidia35 (Olsztyn)
Nieobecny
Tak
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Stolarczyk Jarosław9 (Łódź)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Stuligrosz Michał39 (Poznań)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Suchowiejko Wiesław40 (Koszalin)
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Suski Paweł40 (Koszalin)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Sycz Miron34 (Elbląg)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Szczerba Michał19 (Warszawa I)
Nie
Tak
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Szejnfeld Adam38 (Piła)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Sztolcman Grzegorz28 (Częstochowa)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Szulc Jakub2 (Wałbrzych)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Szumilas Krystyna29 (Gliwice)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Szydłowska Bożena39 (Poznań)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Śledzińska-Katarasińska Iwona9 (Łódź)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Śliwińska Anna32 (Sosnowiec)
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tomaka Jan Walenty23 (Rzeszów)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Tomański Piotr22 (Krosno)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tomaszak-Zesiuk Irena37 (Konin)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tomczak Jacek39 (Poznań)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tomczyk Cezary11 (Sieradz)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tomczykiewicz Tomasz27 (Bielsko-Biała)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tusk Donald19 (Warszawa I)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Tusk Łukasz21 (Opole)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tyszkiewicz Krzysztof19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tyszkiewicz Robert24 (Białystok)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Urban Cezary41 (Szczecin)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Urbaniak Jarosław36 (Kalisz)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Van der Coghen Piotr32 (Sosnowiec)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Wałęsa Jarosław25 (Gdańsk)
Waśko Piotr38 (Piła)
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wielichowska Monika2 (Wałbrzych)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wilk Wojciech6 (Lublin)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Tak
Nieobecny
Witkowski Radosław17 (Radom)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wojciechowski Jarosław3 (Wrocław)
Nie
Nie
Wojnarowski Norbert1 (Legnica)
Nie
Tak
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Tak
Nie
Wojtkowski Marek5 (Toruń)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wolak Ewa3 (Wrocław)
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wójcik Marek31 (Katowice)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wykręt Adam27 (Bielsko-Biała)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Zacharewicz Jacek10 (Piotrków Trybunalski)
Nieobecny
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Zakrzewska Jadwiga20 (Warszawa II)
Nieobecny
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nie
Zaremba Renata41 (Szczecin)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Zawadzki Ryszard30 (Rybnik)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Zawiła Marcin1 (Legnica)
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Zdanowska Hanna9 (Łódź)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Zdrojewski Bogdan3 (Wrocław)
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Zielińska-Głębocka Anna25 (Gdańsk)
Zieliński Marek39 (Poznań)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Ziemniak Wojciech36 (Kalisz)
Nieobecny
Tak
Nie
Wstrzymał się
Nie
Wstrzymał się
Tak
Tak
Ziętek Jerzy31 (Katowice)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Żalek Jacek24 (Białystok)
Tak
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Żmijan Stanisław7 (Chełm)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Żyliński Adam34 (Elbląg)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie