LATARNIK.INFO

KATOLICKI LATARNIK WYBORCZY

Sprawdź, czy posłowie z Twojego okręgu
głosowali zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego

SEJM
SENAT
 CO OGLĄDAMY? 
KADENCJA 2007-2011
KADENCJA 2011-2015
KADENCJA 2015-2019
KADENCJA 2019-2023
KADENCJA 2023-?
Wybrałeś partię Prawo i Sprawiedliwość: 163 posłów (146 aktywnych)

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Okręg
Abramowicz Adam7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Adamczyk Andrzej13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Andzel Waldemar32 (Sosnowiec)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Arent Iwona35 (Olsztyn)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ast Marek8 (Zielona Góra)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Babalski Zbigniew34 (Elbląg)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Babinetz Piotr22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bartuś Barbara14 (Nowy Sącz)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Bąk Dariusz17 (Radom)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bętkowski Andrzej33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Błaszczak Mariusz20 (Warszawa II)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Błądek Antoni23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bogucki Jacek24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Brudziński Joachim41 (Szczecin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bury Jan s. Antoniego22 (Krosno)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Chłopek Aleksander29 (Gliwice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Chmielowiec Zbigniew23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Chrapkiewicz Daniela25 (Gdańsk)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Cymański Tadeusz25 (Gdańsk)
Czarnecki Witold37 (Konin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Czartoryski Arkadiusz18 (Siedlce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Czesak Edward15 (Tarnów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Ćwierz Andrzej22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dera Andrzej Mikołaj36 (Kalisz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dolata Zbigniew37 (Konin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dorywalski Bartłomiej33 (Kielce)
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Drab Marzenna5 (Toruń)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dziedziczak Jan36 (Kalisz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Falfus Jacek27 (Bielsko-Biała)
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Gęsicka Grażyna23 (Rzeszów)
Gilowska Zyta39 (Poznań)
Girzyński Zbigniew5 (Toruń)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Giżyński Szymon Stanisław28 (Częstochowa)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Golba Mieczysław22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nie
Tak
Goliński Marian Tomasz40 (Koszalin)
Gołojuch Kazimierz23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gosiewski Jerzy35 (Olsztyn)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gosiewski Przemysław33 (Kielce)
Górski Artur19 (Warszawa I)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Górski Tomasz38 (Piła)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Grabicka Krystyna11 (Sieradz)
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gwiazdowski Kazimierz24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Hoc Czesław40 (Koszalin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Hofman Adam37 (Konin)
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Jackiewicz Dawid3 (Wrocław)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Jagiełło Jarosław9 (Łódź)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Janczyk Wiesław14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Janik Grzegorz30 (Rybnik)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Jasiński Wojciech16 (Płock)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Jaworski Andrzej25 (Gdańsk)
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Nieobecny
Jurgiel Krzysztof24 (Białystok)
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Kaczanowski Dariusz16 (Płock)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kaczyński Jarosław19 (Warszawa I)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Kamiński Mariusz24 (Białystok)
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Karski Karol19 (Warszawa I)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Kempa Beata3 (Wrocław)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kloc Izabela30 (Rybnik)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Nieobecny
Tak
Nieobecny
Tak
Kłosowski Sławomir21 (Opole)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kołakowski Lech24 (Białystok)
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kołakowski Robert16 (Płock)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kossakowski Wojciech35 (Olsztyn)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kowal Paweł12 (Chrzanów)
Kowalczyk Henryk18 (Siedlce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kowalski Bogusław18 (Siedlce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kozak Zbigniew26 (Gdynia)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kraczkowski Maks38 (Piła)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Krasulski Leonard34 (Elbląg)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kruk Elżbieta6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Krzywicki Piotr9 (Łódź)
Kuchciński Marek22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kurski Jacek25 (Gdańsk)
Kwitek Marek33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Latos Tomasz4 (Bydgoszcz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Lipiec Krzysztof33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Lipiński Adam1 (Legnica)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Łatas Marek12 (Chrzanów)
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Machałek Marzena1 (Legnica)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Maciejewski Krzysztof10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Macierewicz Antoni10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Malik Ewa32 (Sosnowiec)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Marianowska Barbara15 (Tarnów)
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Masłowska Gabriela6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Masłowska Mirosława41 (Szczecin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Materna Jerzy8 (Zielona Góra)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Matuszewski Marek11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Matuszny Kazimierz27 (Bielsko-Biała)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Mazurek Beata7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Michałkiewicz Krzysztof6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Młynarczyk Henryk7 (Chełm)
Tak
Nieobecny
Moskal Kazimierz23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Mularczyk Arkadiusz14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Natalli-Świat Aleksandra3 (Wrocław)
Nowak Maria31 (Katowice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Olendzka Halina33 (Kielce)
Tak
Nieobecny
Tak
Opioła Marek16 (Płock)
Tak
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Osuch Jacek13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Ożóg Stanisław23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Pająk Andrzej12 (Chrzanów)
Tak
Paluch Anna14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Piecha Bolesław30 (Rybnik)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Pięta Stanisław27 (Bielsko-Biała)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Polaczek Jerzy31 (Katowice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Polak Marek12 (Chrzanów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Polak Piotr11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Popiołek Krzysztof23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Nieobecny
Putra Krzysztof24 (Białystok)
Rafalska Elżbieta8 (Zielona Góra)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Religa Zbigniew29 (Gliwice)
Rębek Jerzy7 (Chełm)
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Rogacki Adam36 (Kalisz)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Rojek Józef15 (Tarnów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Rokita-Arnold Nelli19 (Warszawa I)
Nieobecny
Tak
Wstrzymał się
Tak
Nieobecny
Wstrzymał się
Tak
Tak
Rusiecki Jarosław33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Ryniak Monika13 (Kraków)
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Sadurska Małgorzata6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Seliga Dariusz10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sellin Jarosław26 (Gdynia)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Siarka Edward14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sikora Anna20 (Warszawa II)
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Smoliński Kazimierz25 (Gdańsk)
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Sobecka Anna5 (Toruń)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sońta Krzysztof17 (Radom)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sprawka Lech6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Stanke Piotr26 (Gdynia)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Stawiarski Jarosław6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Strzałkowski Stefan40 (Koszalin)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Suski Marek17 (Radom)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szarama Wojciech29 (Gliwice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Szczygło Aleksander Marek35 (Olsztyn)
Szczypińska Jolanta26 (Gdynia)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szlachta Andrzej23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szwed Stanisław27 (Bielsko-Biała)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szydło Beata12 (Chrzanów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Szyszko Jan20 (Warszawa II)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Śnieżek Adam22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tchórzewski Krzysztof18 (Siedlce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Telus Robert10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Terlecki Ryszard13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tobiszowski Grzegorz31 (Katowice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tołwiński Krzysztof24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ujazdowski Kazimierz Michał3 (Wrocław)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wargocka Teresa18 (Siedlce)
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Warzecha Jan23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wassermann Zbigniew13 (Kraków)
Wiązowski Waldemar2 (Wałbrzych)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wiśniewska Jadwiga28 (Częstochowa)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wita Tadeusz29 (Gliwice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Witek Elżbieta1 (Legnica)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wojtkiewicz Michał15 (Tarnów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Worach Sławomir9 (Łódź)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Woźniak Tadeusz11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wrona Waldemar33 (Kielce)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Wróbel Marzena Dorota17 (Radom)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zając Stanisław22 (Krosno)
Zalewska Anna2 (Wałbrzych)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Zarzycki Wojciech Szczęsny11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zawiślak Sławomir7 (Chełm)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Zbonikowski Łukasz5 (Toruń)
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Zieliński Jarosław24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ziobro Zbigniew13 (Kraków)
Zuba Maria33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Żaczek Jarosław6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Żukowski Wojciech7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
 
Wybrałeś partię Prawo i Sprawiedliwość: 152 posłów (134 aktywnych)

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Okręg
Abramowicz Adam7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Adamczyk Andrzej13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Andzel Waldemar32 (Sosnowiec)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Arciszewska-Mielewczyk Dorota26 (Gdynia)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ardanowski Jan Krzysztof5 (Toruń)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Arent Iwona35 (Olsztyn)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ast Marek8 (Zielona Góra)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Babalski Zbigniew34 (Elbląg)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Babiarz Piotr Łukasz3 (Wrocław)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Babinetz Piotr22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bartuś Barbara14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bąk Dariusz17 (Radom)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bernacki Włodzimierz15 (Tarnów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bętkowski Andrzej33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Błaszczak Mariusz20 (Warszawa II)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Błądek Antoni23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bogucki Jacek24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Brudziński Joachim41 (Szczecin)
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bubula Barbara13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Chmielowiec Zbigniew23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Chrapkiewicz Daniela25 (Gdańsk)
Tak
Tak
Czarnecki Przemysław3 (Wrocław)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Czarnecki Witold37 (Konin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Czartoryski Arkadiusz18 (Siedlce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Czesak Edward15 (Tarnów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ćwik Piotr Krzysztof13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dobrzyński Leszek41 (Szczecin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dolata Zbigniew37 (Konin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Duda Andrzej13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Duszek Marcin7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dworczyk Michał19 (Warszawa I)
Tak
Dziedziczak Jan36 (Kalisz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dziuba Tadeusz39 (Poznań)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Falfus Jacek27 (Bielsko-Biała)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Fotyga Anna25 (Gdańsk)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Giżyński Szymon Stanisław28 (Częstochowa)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Głuchowski Krzysztof6 (Lublin)
Tak
Gołojuch Kazimierz23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gosiewska Małgorzata19 (Warszawa I)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Górski Artur19 (Warszawa I)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Hoc Czesław40 (Koszalin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Hrynkiewicz Józefa23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Jach Michał41 (Szczecin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Jackiewicz Dawid3 (Wrocław)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Janczyk Wiesław14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Janik Grzegorz30 (Rybnik)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Jasiński Wojciech16 (Płock)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Jaworski Andrzej25 (Gdańsk)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Jędrysek Mariusz Orion3 (Wrocław)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Jurgiel Krzysztof24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kaczyński Filip12 (Chrzanów)
Tak
Kaczyński Jarosław19 (Warszawa I)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Kamiński Mariusz (2)19 (Warszawa I)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kloc Izabela30 (Rybnik)
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kłosowski Sławomir21 (Opole)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Kołakowski Lech24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kołakowski Robert16 (Płock)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Kowalczyk Henryk18 (Siedlce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kownacki Bartosz4 (Bydgoszcz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Nieobecny
Tak
Kraczkowski Maks38 (Piła)
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Krasulski Leonard34 (Elbląg)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Król Piotr4 (Bydgoszcz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kruk Elżbieta6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Kuchciński Marek22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kuźmiuk Zbigniew17 (Radom)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kwiatkowski Adam19 (Warszawa I)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kwitek Marek33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Latos Tomasz4 (Bydgoszcz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Lipiec Krzysztof33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Lipiński Adam1 (Legnica)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Łatas Marek12 (Chrzanów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Łopiński Maciej25 (Gdańsk)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Machałek Marzena1 (Legnica)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Maciejewski Krzysztof10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Macierewicz Antoni10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Malik Ewa32 (Sosnowiec)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Małecki Maciej16 (Płock)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Masłowska Gabriela6 (Lublin)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Mastalerek Marcin11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Materna Jerzy8 (Zielona Góra)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Matusiak Grzegorz30 (Rybnik)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Matuszewski Marek11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Mazurek Beata7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Michałkiewicz Krzysztof6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Moskal Kazimierz23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Naimski Piotr14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nowak Maria31 (Katowice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Olendzka Halina33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Opioła Marek16 (Płock)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Osuch Jacek13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Ożóg Stanisław23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Paluch Anna14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Pawłowicz Krystyna18 (Siedlce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Piecha Bolesław30 (Rybnik)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Pięta Stanisław27 (Bielsko-Biała)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Piontkowski Dariusz24 (Białystok)
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Piotrowicz Stanisław22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Polaczek Jerzy29 (Gliwice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Polak Marek12 (Chrzanów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Polak Piotr11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Pyzik Piotr29 (Gliwice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Rafalska Elżbieta8 (Zielona Góra)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Rębek Jerzy7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Rusecka Urszula15 (Tarnów)
Tak
Tak
Tak
Rusiecki Jarosław33 (Kielce)
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Rzońca Bogdan22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sadurska Małgorzata6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Sasin Jacek20 (Warszawa II)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sądel Jerzy28 (Częstochowa)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Schreiber Grzegorz11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Seliga Dariusz10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sellin Jarosław26 (Gdynia)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Smirnow Andrzej20 (Warszawa II)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Smoliński Kazimierz25 (Gdańsk)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sobecka Anna5 (Toruń)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sobierajski Czesław30 (Rybnik)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sońta Krzysztof17 (Radom)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sprawka Lech6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Stawiarski Jarosław6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Strzałkowski Stefan40 (Koszalin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Suski Marek17 (Radom)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szałamacha Paweł38 (Piła)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Szarama Wojciech31 (Katowice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Nieobecny
Tak
Szczerski Krzysztof12 (Chrzanów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szczypińska Jolanta26 (Gdynia)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szlachta Andrzej23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szmit Jerzy35 (Olsztyn)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szwed Stanisław27 (Bielsko-Biała)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szydło Beata12 (Chrzanów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szyszko Jan20 (Warszawa II)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Śniadek Janusz26 (Gdynia)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Świat Jacek3 (Wrocław)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tchórzewski Krzysztof18 (Siedlce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Telus Robert10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Terlecki Ryszard13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tobiszowski Grzegorz31 (Katowice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ujazdowski Kazimierz Michał3 (Wrocław)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Warzecha Jan23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Waszczykowski Witold9 (Łódź)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Wiśniewska Jadwiga28 (Częstochowa)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Witek Elżbieta1 (Legnica)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Witko Marcin10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wojtkiewicz Michał15 (Tarnów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Woźniak Grzegorz Adam18 (Siedlce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zalewska Anna2 (Wałbrzych)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zawiślak Sławomir7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zbonikowski Łukasz5 (Toruń)
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zieliński Jarosław24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Złotowski Kosma4 (Bydgoszcz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zuba Maria33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zubowski Wojciech1 (Legnica)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Żyżyński Jerzy21 (Opole)
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
 
Wybrałeś partię Prawo i Sprawiedliwość: 274 posłów (239 aktywnych)

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

Poseł Okręg
Abramowicz Adam7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Adamczyk Andrzej13 (Kraków)
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Nieobecny
Nie głos.
Tak
Andzel Waldemar32 (Sosnowiec)
Nie
Wstrzymał się
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Arciszewska-Mielewczyk Dorota26 (Gdynia)
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ardanowski Jan Krzysztof5 (Toruń)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Arent Iwona35 (Olsztyn)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ast Marek8 (Zielona Góra)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Babalski Zbigniew34 (Elbląg)
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Babinetz Piotr22 (Krosno)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Badora Maciej2 (Wałbrzych)
Tak
Bartosik Ryszard37 (Konin)
Nie
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Bartuś Barbara14 (Nowy Sącz)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Baszko Mieczysław24 (Białystok)
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Nieobecny
Bąk Dariusz17 (Radom)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bernacki Włodzimierz15 (Tarnów)
Nie
Nieobecny
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Bielecki Jerzy6 (Lublin)
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Biernat Zbigniew12 (Chrzanów)
Nie
Tak
Nieobecny
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Błaszczak Mariusz20 (Warszawa II)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Bogucki Jacek24 (Białystok)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Borowiak Joanna5 (Toruń)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Borowiec Agata7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bortniczuk Kamil21 (Opole)
Tak
Borys-Szopa Bożena31 (Katowice)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Brudziński Joachim41 (Szczecin)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Bubula Barbara13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Buczak Wojciech23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Buda Waldemar9 (Łódź)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Burzyńska Lidia28 (Częstochowa)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Chmielowiec Zbigniew23 (Rzeszów)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Chruszcz Sylwester41 (Szczecin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Cicholska Anna16 (Płock)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Cichosz Lucjan7 (Chełm)
Tak
Ciebiada Krzysztof11 (Sieradz)
Tak
Cieślak Michał33 (Kielce)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Cymański Tadeusz25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Czabański Krzysztof5 (Toruń)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Czarnecki Przemysław3 (Wrocław)
Nie
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Czarnecki Witold37 (Konin)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Czartoryski Arkadiusz18 (Siedlce)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Czech Anna15 (Tarnów)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Czerwińska Anita20 (Warszawa II)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Czochara Katarzyna21 (Opole)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dobrzyński Leszek41 (Szczecin)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Dolata Zbigniew37 (Konin)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Duda Antoni21 (Opole)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Duda Elżbieta13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Duda Jan14 (Nowy Sącz)
Nie
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Duszek Marcin7 (Chełm)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Dutkiewicz Katarzyna30 (Rybnik)
Tak
Dworczyk Michał2 (Wałbrzych)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Dziedziczak Jan36 (Kalisz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dziuba Tadeusz39 (Poznań)
Nie
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dziuk Barbara29 (Gliwice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Falfus Jacek27 (Bielsko-Biała)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Filipiak Ewa12 (Chrzanów)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Galemba Leszek37 (Konin)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gawron Andrzej28 (Częstochowa)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Giżyński Szymon Stanisław28 (Częstochowa)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Glenc Teresa30 (Rybnik)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gliński Piotr9 (Łódź)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Głębocki Konrad28 (Częstochowa)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Głuchowski Krzysztof6 (Lublin)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Golińska Małgorzata40 (Koszalin)
Wstrzymał się
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Gołojuch Kazimierz23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gonciarz Jarosław29 (Gliwice)
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gosiewska Małgorzata19 (Warszawa I)
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gosiewski Jerzy35 (Olsztyn)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gowin Jarosław13 (Kraków)
Nie
Nie głos.
Tak
Nie
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Górski Artur19 (Warszawa I)
Gryglas Zbigniew19 (Warszawa I)
Nie
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie głos.
Nie
Gwiazdowski Kazimierz24 (Białystok)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Hajos Sławomir12 (Chrzanów)
Tak
Hałas Teresa7 (Chełm)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Hoc Czesław40 (Koszalin)
Horała Marcin26 (Gdynia)
Wstrzymał się
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Hrynkiewicz Józefa23 (Rzeszów)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Jach Michał41 (Szczecin)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Jaki Patryk21 (Opole)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Janczyk Wiesław14 (Nowy Sącz)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Janik Grzegorz30 (Rybnik)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Janowska Małgorzata10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Jasiński Wojciech16 (Płock)
Jaworski Andrzej25 (Gdańsk)
Jędrysek Mariusz Orion3 (Wrocław)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie głos.
Nie głos.
Tak
Jurgiel Krzysztof24 (Białystok)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kaczmarczyk Norbert15 (Tarnów)
Nie
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Kaczorowska Alicja9 (Łódź)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kaczyński Jarosław19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Kaleta Piotr36 (Kalisz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kałaska Adam6 (Lublin)
Tak
Kamiński Mariusz (2)19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Kempa Beata3 (Wrocław)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kilian Jan25 (Gdańsk)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kloc Izabela30 (Rybnik)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kłosowski Sławomir21 (Opole)
Kołakowski Lech24 (Białystok)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kołakowski Robert16 (Płock)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kopcińska Joanna9 (Łódź)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Kossakowski Wojciech35 (Olsztyn)
Nie
Nie głos.
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Kosztowniak Andrzej17 (Radom)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kowalczyk Henryk18 (Siedlce)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kownacki Bartosz4 (Bydgoszcz)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kozanecka Ewa4 (Bydgoszcz)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kozik Krzysztof Janusz12 (Chrzanów)
Tak
Kraczkowski Maks38 (Piła)
Krajewski Jarosław19 (Warszawa I)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Krajewski Wiesław15 (Tarnów)
Nie
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Krasulski Leonard34 (Elbląg)
Nie
Wstrzymał się
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Król Piotr4 (Bydgoszcz)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kruk Elżbieta6 (Lublin)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Krupka Anna33 (Kielce)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kryj Andrzej33 (Kielce)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Krynicka Bernadeta24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kubiak Dariusz10 (Piotrków Trybunalski)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kubiak Marta38 (Piła)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kubów Krzysztof1 (Legnica)
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kuchciński Marek22 (Krosno)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Kurzępa Jacek8 (Zielona Góra)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kwiecień Anna17 (Radom)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Kwitek Marek33 (Kielce)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Latos Tomasz4 (Bydgoszcz)
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Latosiński Bogdan33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Leśniak Józef14 (Nowy Sącz)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Lichocka Joanna36 (Kalisz)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Lipiec Krzysztof33 (Kielce)
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Lipiński Adam1 (Legnica)
Nie
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Lisiecki Paweł19 (Warszawa I)
Tak
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Lorek Grzegorz10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Łapiński Krzysztof38 (Piła)
Nieobecny
Tak
Tak
Ławniczak Tomasz36 (Kalisz)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Machałek Marzena1 (Legnica)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Maciejewski Krzysztof10 (Piotrków Trybunalski)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Macierewicz Antoni10 (Piotrków Trybunalski)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Malik Ewa32 (Sosnowiec)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Małecki Jerzy35 (Olsztyn)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Małecki Maciej16 (Płock)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Masłowska Gabriela6 (Lublin)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Materna Jerzy8 (Zielona Góra)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Mateusiak-Pielucha Beata11 (Sieradz)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Matusiak Grzegorz30 (Rybnik)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Matusiewicz Andrzej22 (Krosno)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Matuszewski Marek11 (Sieradz)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Matuszny Kazimierz27 (Bielsko-Biała)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Mazurek Beata7 (Chełm)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Melak Andrzej19 (Warszawa I)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Miazga Mieczysław23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Michałek Iwona5 (Toruń)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Michałkiewicz Krzysztof6 (Lublin)
Nie
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Milczanowska Anna10 (Piotrków Trybunalski)
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Milewski Daniel18 (Siedlce)
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Mosiński Jan36 (Kalisz)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Moskal Kazimierz23 (Rzeszów)
Nie
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Możdżanowska Andżelika36 (Kalisz)
Nie
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nieobecny
Nie
Mrówczyński Aleksander26 (Gdynia)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Mucha Rafał41 (Szczecin)
Tak
Mularczyk Arkadiusz14 (Nowy Sącz)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Müller Piotr26 (Gdynia)
Tak
Murdzek Wojciech2 (Wałbrzych)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Naimski Piotr14 (Nowy Sącz)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Naszkiewicz Jerzy21 (Opole)
Tak
Nowak Maria31 (Katowice)
Tak
Nowicka Danuta32 (Sosnowiec)
Tak
Olejniczak Waldemar16 (Płock)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Olszówka Piotr7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ołdakowski Adam34 (Elbląg)
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Opioła Marek16 (Płock)
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Ostrowski Krzysztof37 (Konin)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Osuch Jacek13 (Kraków)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Paluch Anna14 (Nowy Sącz)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Paul Jerzy23 (Rzeszów)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Pawłowicz Krystyna18 (Siedlce)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Piechowiak Grzegorz38 (Piła)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Piontkowski Dariusz24 (Białystok)
Nie
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Piotrowicz Stanisław22 (Krosno)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Płonka Elżbieta8 (Zielona Góra)
Tak
Polaczek Jerzy31 (Katowice)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Polak Marek12 (Chrzanów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Polak Piotr11 (Sieradz)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Porzucek Marcin38 (Piła)
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Pszczółkowski Piotr9 (Łódź)
Puda Grzegorz27 (Bielsko-Biała)
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Pyzik Piotr29 (Gliwice)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Raczak Grzegorz25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Nie głos.
Nieobecny
Tak
Rafalska Elżbieta8 (Zielona Góra)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Rusecka Urszula15 (Tarnów)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Rychlik Paweł11 (Sieradz)
Tak
Rzońca Bogdan22 (Krosno)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Rzymkowski Tomasz11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Wstrzymał się
Sasin Jacek20 (Warszawa II)
Nie
Wstrzymał się
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Sasin Roman9 (Łódź)
Tak
Schmidt-Rodziewicz Anna22 (Krosno)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Schreiber Grzegorz11 (Sieradz)
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Schreiber Łukasz4 (Bydgoszcz)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Sellin Jarosław25 (Gdańsk)
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Siarka Edward14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Siarkowska Anna Maria18 (Siedlce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sitarski Krzysztof30 (Rybnik)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Skurkiewicz Wojciech17 (Radom)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Skwarek Sławomir6 (Lublin)
Tak
Smirnow Andrzej20 (Warszawa II)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Smoliński Kazimierz25 (Gdańsk)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Sobecka Anna5 (Toruń)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sobierajski Czesław30 (Rybnik)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Soboń Artur6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Soin Agnieszka3 (Wrocław)
Tak
Sośnierz Andrzej31 (Katowice)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sprawka Lech6 (Lublin)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Stachowiak-Różecka Mirosława3 (Wrocław)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Starzycki Dariusz32 (Sosnowiec)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Stawiarski Bartłomiej21 (Opole)
Nie
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Stawiarski Jarosław6 (Lublin)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Strzałkowski Stefan40 (Koszalin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Suski Marek17 (Radom)
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Szałabawka Artur41 (Szczecin)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Szarama Wojciech29 (Gliwice)
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie głos.
Nie głos.
Tak
Szczurek-Żelazko Józefa15 (Tarnów)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Szczypińska Jolanta26 (Gdynia)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Szefernaker Paweł40 (Koszalin)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Szewczak Jan7 (Chełm)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szlachetka Jarosław12 (Chrzanów)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szlachta Andrzej23 (Rzeszów)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szulowski Krzysztof6 (Lublin)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szwed Stanisław27 (Bielsko-Biała)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szydełko Halina23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szydło Beata12 (Chrzanów)
Nie
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Szymańska Ewa1 (Legnica)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szynkowski vel Sęk Szymon39 (Poznań)
Wstrzymał się
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Szyszko Jan20 (Warszawa II)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Śniadek Janusz26 (Gdynia)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Śnieżek Adam22 (Krosno)
Tak
Świat Jacek3 (Wrocław)
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tarczyński Dominik33 (Kielce)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tchórzewski Krzysztof18 (Siedlce)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Telus Robert10 (Piotrków Trybunalski)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Terlecki Ryszard13 (Kraków)
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tobiszowski Grzegorz31 (Katowice)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tomaszewska Ewa19 (Warszawa I)
Nie
Nie głos.
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Trepka Mariusz28 (Częstochowa)
Tak
Tułajew Sylwester6 (Lublin)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Uruski Piotr22 (Krosno)
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Uściński Piotr20 (Warszawa II)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wargocka Teresa18 (Siedlce)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Warwas Robert32 (Sosnowiec)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Warzecha Jan23 (Rzeszów)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wassermann Małgorzata13 (Kraków)
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Waszczykowski Witold11 (Sieradz)
Nie
Nieobecny
Tak
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Wąsik Maciej16 (Płock)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Weber Rafał23 (Rzeszów)
Nie
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Wilk Jerzy34 (Elbląg)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Witek Elżbieta1 (Legnica)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Wnorowski Henryk24 (Białystok)
Tak
Wojciechowski Grzegorz10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wojtkiewicz Michał15 (Tarnów)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Woźniak Grzegorz Adam18 (Siedlce)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Woźniak Tadeusz11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wójcik Michał31 (Katowice)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wróblewska Krystyna23 (Rzeszów)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wróblewski Bartłomiej39 (Poznań)
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wypych Małgorzata19 (Warszawa I)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zagórski Marek18 (Siedlce)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zalewska Anna2 (Wałbrzych)
Nie
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Zaremba Krzysztof41 (Szczecin)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Zasada Artur8 (Zielona Góra)
Nie
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Zawiślak Sławomir7 (Chełm)
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zbonikowski Łukasz5 (Toruń)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zieliński Jarosław24 (Białystok)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zieliński Tomasz7 (Chełm)
Tak
Ziobro Zbigniew33 (Kielce)
Nie
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Zuba Maria33 (Kielce)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zubowski Wojciech1 (Legnica)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Zwiercan Małgorzata26 (Gdynia)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zyska Ireneusz2 (Wałbrzych)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Żalek Jacek24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Żyżyński Jerzy21 (Opole)
Wybrałeś partię Prawo i Sprawiedliwość: 238 posłów (227 aktywnych)

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

Poseł Okręg
Adamczyk Andrzej13 (Kraków)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Andruszkiewicz Adam24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Andzel Waldemar32 (Sosnowiec)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Ardanowski Jan Krzysztof5 (Toruń)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Arent Iwona35 (Olsztyn)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Ast Marek8 (Zielona Góra)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Babalski Zbigniew34 (Elbląg)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Babinetz Piotr22 (Krosno)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Bartosik Ryszard37 (Konin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Bartuś Barbara14 (Nowy Sącz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Baszko Mieczysław24 (Białystok)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Bąk Dariusz17 (Radom)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Bielecki Jerzy6 (Lublin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Błaszczak Mariusz20 (Warszawa II)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Bochenek Rafał12 (Chrzanów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Borowiak Joanna5 (Toruń)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Bortniczuk Kamil21 (Opole)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Borys-Szopa Bożena29 (Gliwice)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Buda Waldemar9 (Łódź)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Burzyńska Lidia28 (Częstochowa)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Chmielowiec Zbigniew23 (Rzeszów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Choma Kazimierz6 (Lublin)
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Chorosińska Dominika20 (Warszawa II)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Chrzan Tadeusz22 (Krosno)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Cicholska Anna16 (Płock)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Cieślak Michał33 (Kielce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Cymański Tadeusz25 (Gdańsk)
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Czarnecki Krzysztof38 (Piła)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Czarnecki Przemysław3 (Wrocław)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Czarnecki Witold37 (Konin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Czarnek Przemysław6 (Lublin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Czartoryski Arkadiusz18 (Siedlce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Czerwińska Anita20 (Warszawa II)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Czochara Katarzyna21 (Opole)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Dajczak Władysław8 (Zielona Góra)
Dąbrowska-Banaszek Anna7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Dobrzyński Leszek41 (Szczecin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Dolata Zbigniew37 (Konin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Dorywalski Bartłomiej33 (Kielce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Drabek Przemysław27 (Bielsko-Biała)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Duda Elżbieta13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Duda Jan14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Duszek Marcin7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Dworczyk Michał2 (Wałbrzych)
Nie głos.
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Dziedziczak Jan36 (Kalisz)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Dziuk Barbara29 (Gliwice)
Tak
Nie
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Emilewicz Jadwiga39 (Poznań)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Filipiak Ewa12 (Chrzanów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Fogiel Radosław17 (Radom)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Galemba Leszek37 (Konin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Gawęda Adam30 (Rybnik)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Gawron Andrzej28 (Częstochowa)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Gaża Grzegorz27 (Bielsko-Biała)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Gembicka Anna5 (Toruń)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Giżyński Szymon Stanisław28 (Częstochowa)
Tak
Nie
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Glenc Teresa30 (Rybnik)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gliński Piotr9 (Łódź)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Głuchowski Krzysztof6 (Lublin)
Tak
Tak
Golińska Małgorzata40 (Koszalin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nieobecny
Nie
Tak
Gołojuch Kazimierz23 (Rzeszów)
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gonciarz Jarosław29 (Gliwice)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Gontarz Robert34 (Elbląg)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Gosek Mariusz33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gosiewska Małgorzata19 (Warszawa I)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Górska Agnieszka17 (Radom)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Górski Maciej18 (Siedlce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Gróbarczyk Marek41 (Szczecin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Gut-Mostowy Andrzej14 (Nowy Sącz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Gwiazdowski Kazimierz24 (Białystok)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Gwóźdź Marcin2 (Wałbrzych)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Hałas Teresa7 (Chełm)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Hoc Czesław40 (Koszalin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Hoffmann Zbigniew Grzegorz37 (Konin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Horała Marcin26 (Gdynia)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Hreniak Paweł3 (Wrocław)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Jach Michał41 (Szczecin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Janczyk Wiesław14 (Nowy Sącz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Janowska Małgorzata10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kaczmarczyk Norbert15 (Tarnów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kaczyński Filip12 (Chrzanów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Kaczyński Jarosław19 (Warszawa I)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Kaleta Piotr36 (Kalisz)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Kaleta Sebastian19 (Warszawa I)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kałużny Mariusz5 (Toruń)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kamiński Mariusz (2)19 (Warszawa I)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Kanthak Jan6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kapinos Fryderyk23 (Rzeszów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Kołakowski Lech24 (Białystok)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Kossakowski Wojciech35 (Olsztyn)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Kosztowniak Andrzej17 (Radom)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Kowalczyk Henryk18 (Siedlce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Kowalczyk Leszek6 (Lublin)
Nie
Tak
Kowalski Janusz21 (Opole)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Kownacki Bartosz4 (Bydgoszcz)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Kozanecka Ewa4 (Bydgoszcz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Kozik Krzysztof Janusz12 (Chrzanów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Krajewski Jarosław19 (Warszawa I)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Krajewski Wiesław15 (Tarnów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Krasulski Leonard34 (Elbląg)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Król Piotr4 (Bydgoszcz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Krupka Anna33 (Kielce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Kryj Andrzej33 (Kielce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Kubiak Marta38 (Piła)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Kubów Krzysztof1 (Legnica)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Kuchciński Marek22 (Krosno)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Kurowska Iwona18 (Siedlce)
Kurowska Maria22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kurowski Władysław12 (Chrzanów)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Kurzępa Jacek8 (Zielona Góra)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Kwiecień Anna17 (Radom)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Kwitek Marek33 (Kielce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Latos Tomasz4 (Bydgoszcz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Leniart Ewa23 (Rzeszów)
Lichocka Joanna11 (Sieradz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Lipiec Krzysztof33 (Kielce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Lipiński Adam1 (Legnica)
Tak
Nie
Wstrzymał się
Lisiecki Paweł19 (Warszawa I)
Tak
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Lorek Grzegorz10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Łapiak Aleksandra24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ławniczak Tomasz36 (Kalisz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Machałek Marzena1 (Legnica)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Macierewicz Antoni10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Nie
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Maląg Marlena Magdalena36 (Kalisz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Malik Ewa32 (Sosnowiec)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Małecki Jerzy35 (Olsztyn)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Małecki Maciej16 (Płock)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Masłowska Gabriela6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Materna Jerzy8 (Zielona Góra)
Tak
Nie
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Mateusiak-Pielucha Beata11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Matusiak Grzegorz30 (Rybnik)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Matuszewski Marek11 (Sieradz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Matuszny Kazimierz27 (Bielsko-Biała)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Milczanowska Anna10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Milewski Daniel18 (Siedlce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Morawiecki Mateusz31 (Katowice)
Tak
Nie głos.
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Mosiński Jan36 (Kalisz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Moskal Kazimierz23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Mrówczyński Aleksander26 (Gdynia)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Mularczyk Arkadiusz14 (Nowy Sącz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Müller Piotr26 (Gdynia)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Murdzek Wojciech2 (Wałbrzych)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nowicka Danuta32 (Sosnowiec)
Tak
Nie
Nie głos.
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Ociepa Marcin21 (Opole)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Olejniczak Waldemar16 (Płock)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nieobecny
Nie
Tak
Olszewski Dariusz20 (Warszawa II)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ołdakowski Adam34 (Elbląg)
Tak
Nieobecny
Tak
Opioła Marek16 (Płock)
Osuch Jacek13 (Kraków)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Ozdoba Jacek16 (Płock)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Paluch Anna14 (Nowy Sącz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Pamuła Teresa22 (Krosno)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Paul Jerzy23 (Rzeszów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Pawłowska Monika7 (Chełm)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Piecha Bolesław30 (Rybnik)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Piechowiak Grzegorz38 (Piła)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Pieczarka Anna15 (Tarnów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Piontkowski Dariusz24 (Białystok)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Płażyński Kacper25 (Gdańsk)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Płonka Elżbieta8 (Zielona Góra)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Pogoda Szymon1 (Legnica)
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Polaczek Jerzy31 (Katowice)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Polak Marek12 (Chrzanów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Polak Piotr11 (Sieradz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Porowska Violetta21 (Opole)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Porzucek Marcin38 (Piła)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Puda Grzegorz27 (Bielsko-Biała)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Rau Zbigniew9 (Łódź)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Romanowski Rafał16 (Płock)
Tak
Nie
Tak
Rusecka Urszula15 (Tarnów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Rychlik Paweł11 (Sieradz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Rzymkowski Tomasz11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Sak Piotr15 (Tarnów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sasin Jacek7 (Chełm)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Schmidt-Rodziewicz Anna22 (Krosno)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Schreiber Łukasz4 (Bydgoszcz)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Sellin Jarosław25 (Gdańsk)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Siarka Edward14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sipiera Zdzisław20 (Warszawa II)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Skwarek Sławomir6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Smoliński Kazimierz25 (Gdańsk)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Sobolewski Krzysztof23 (Rzeszów)
Nieobecny
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Soboń Artur6 (Lublin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Soin Agnieszka3 (Wrocław)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Sójka Katarzyna36 (Kalisz)
Tak
Nie
Wstrzymał się
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Stachowiak-Różecka Mirosława3 (Wrocław)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Stefaniuk Dariusz7 (Chełm)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Strzałka Beata7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Suski Marek17 (Radom)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Szałabawka Artur41 (Szczecin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Szarama Wojciech29 (Gliwice)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Szczurek-Żelazko Józefa15 (Tarnów)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Szefernaker Paweł40 (Koszalin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Szlachta Andrzej23 (Rzeszów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Szulowski Krzysztof6 (Lublin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Szumowski Łukasz16 (Płock)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Szwed Stanisław27 (Bielsko-Biała)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Szymańska Ewa1 (Legnica)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Szynkowski vel Sęk Szymon39 (Poznań)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Śniadek Janusz26 (Gdynia)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Śnieżek Adam22 (Krosno)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Świat Jacek3 (Wrocław)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tarczyński Dominik33 (Kielce)
Tchórzewski Krzysztof18 (Siedlce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Telus Robert10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Nie głos.
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Terlecki Ryszard13 (Kraków)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tomaszewski Włodzimierz9 (Łódź)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Trepka Mariusz28 (Częstochowa)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tułajew Sylwester6 (Lublin)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Uruski Piotr22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Uściński Piotr20 (Warszawa II)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Warchoł Marcin23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wargocka Teresa18 (Siedlce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Warwas Robert32 (Sosnowiec)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Warzecha Jan23 (Rzeszów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Wassermann Małgorzata13 (Kraków)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Wawrzyk Piotr33 (Kielce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Wąsik Maciej16 (Płock)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Weber Rafał23 (Rzeszów)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Wesoły Marek31 (Katowice)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Wicher Patryk14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Wilk Jerzy34 (Elbląg)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Witek Elżbieta1 (Legnica)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Wojciechowski Grzegorz10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Wojtyszek Agata Katarzyna33 (Kielce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Woś Michał30 (Rybnik)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Woźniak Grzegorz Adam18 (Siedlce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Woźniak Tadeusz11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wójcik Michał31 (Katowice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wróblewski Bartłomiej39 (Poznań)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Zagórski Marek18 (Siedlce)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Zawiślak Sławomir7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zielińska Elżbieta14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Zieliński Jarosław24 (Białystok)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Zieliński Tomasz7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Ziobro Zbigniew33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zubowski Wojciech1 (Legnica)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Zyska Ireneusz2 (Wałbrzych)
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Żalek Jacek24 (Białystok)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Wybrałeś partię Prawo i Sprawiedliwość: 192 posłów (189 aktywnych)

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Okręg
Adamczyk Andrzej13 (Kraków)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Andruszkiewicz Adam24 (Białystok)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Andzel Waldemar32 (Sosnowiec)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Arciszewska-Mielewczyk Dorota26 (Gdynia)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ardanowski Jan Krzysztof5 (Toruń)
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Arent Iwona35 (Olsztyn)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ast Marek8 (Zielona Góra)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Babinetz Piotr22 (Krosno)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Baluch Anna6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bartosik Ryszard37 (Konin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bartuś Barbara14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Błaszczak Mariusz20 (Warszawa II)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Bochenek Rafał12 (Chrzanów)
Nie
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Bogucki Jacek24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bogucki Zbigniew41 (Szczecin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Borowiak Joanna5 (Toruń)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bortniczuk Kamil16 (Płock)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Borys-Szopa Bożena29 (Gliwice)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Buda Waldemar9 (Łódź)
Nie
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Burzyńska Lidia28 (Częstochowa)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Chmielowiec Zbigniew23 (Rzeszów)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Chojecki Artur35 (Olsztyn)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Choma Kazimierz6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Chorosińska Dominika20 (Warszawa II)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Chrzan Tadeusz22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Cicholska Anna16 (Płock)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ciecióra Krzysztof10 (Piotrków Trybunalski)
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Cieszyński Janusz35 (Olsztyn)
Nie
Wstrzymał się
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Cieślak Michał33 (Kielce)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Czarnecki Krzysztof38 (Piła)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Czarnecki Witold37 (Konin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Czarnek Przemysław6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Czartoryski Arkadiusz18 (Siedlce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Czerwińska Anita20 (Warszawa II)
Nie głos.
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Czochara Katarzyna21 (Opole)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Dajczak Władysław8 (Zielona Góra)
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Dąbrowska-Banaszek Anna7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dolata Zbigniew37 (Konin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dorywalski Bartłomiej33 (Kielce)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Drabek Przemysław27 (Bielsko-Biała)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Duda Elżbieta13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Dworczyk Michał2 (Wałbrzych)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Dziedziczak Jan36 (Kalisz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Filipek-Sobczak Magdalena6 (Lublin)
Nie
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Fogiel Radosław17 (Radom)
Nie
Nie głos.
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Gawron Andrzej28 (Częstochowa)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gaża Grzegorz27 (Bielsko-Biała)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gembicka Anna5 (Toruń)
Wstrzymał się
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Giżyński Szymon Stanisław28 (Częstochowa)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gliński Piotr19 (Warszawa I)
Nie głos.
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Golińska Małgorzata40 (Koszalin)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gołojuch Kazimierz23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gontarz Robert34 (Elbląg)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gosek Mariusz33 (Kielce)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gosiewska Małgorzata19 (Warszawa I)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Górska Agnieszka17 (Radom)
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Grabowski Marcin18 (Siedlce)
Tak
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gróbarczyk Marek41 (Szczecin)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gut-Mostowy Andrzej14 (Nowy Sącz)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Gwiazdowski Kazimierz24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gwóźdź Marcin2 (Wałbrzych)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Hoc Czesław40 (Koszalin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Hoffmann Zbigniew Grzegorz37 (Konin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Horała Marcin26 (Gdynia)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Hreniak Paweł3 (Wrocław)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Jabłoński Paweł30 (Rybnik)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kaczmarczyk Norbert15 (Tarnów)
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kaczyński Filip12 (Chrzanów)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kaczyński Jarosław33 (Kielce)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Kaleta Piotr36 (Kalisz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kaleta Sebastian19 (Warszawa I)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kałużny Mariusz5 (Toruń)
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Kamiński Mariusz (2)7 (Chełm)
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Kanthak Jan6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kapinos Fryderyk23 (Rzeszów)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kmita Łukasz12 (Chrzanów)
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Koc Maria18 (Siedlce)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kosztowniak Andrzej17 (Radom)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kowalczyk Henryk18 (Siedlce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kowalski Janusz21 (Opole)
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Kownacki Bartosz4 (Bydgoszcz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Krajewski Wiesław15 (Tarnów)
Nie głos.
Tak
Wstrzymał się
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Krasulski Leonard34 (Elbląg)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Król Piotr4 (Bydgoszcz)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Krupka Anna33 (Kielce)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kryj Andrzej33 (Kielce)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Krystian Mariusz12 (Chrzanów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kubów Krzysztof1 (Legnica)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Kuchciński Marek22 (Krosno)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kurowska Maria22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kurowski Władysław12 (Chrzanów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kuźmiuk Zbigniew17 (Radom)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kwiecień Anna17 (Radom)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Leniart Ewa23 (Rzeszów)
Wstrzymał się
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Lichocka Joanna11 (Sieradz)
Nie
Nie
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Lipiec Krzysztof33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Lorek Grzegorz10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Łukaszewicz Sebastian24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Machałek Marzena1 (Legnica)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Macierewicz Antoni10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Maląg Marlena Magdalena36 (Kalisz)
Tak
Nie
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Malik Ewa32 (Sosnowiec)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Małecki Maciej16 (Płock)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Matecki Dariusz41 (Szczecin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Materna Jerzy8 (Zielona Góra)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Matusiak Grzegorz30 (Rybnik)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Matuszewski Marek11 (Sieradz)
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Mejza Łukasz8 (Zielona Góra)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Milczanowska Anna10 (Piotrków Trybunalski)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Milewski Daniel18 (Siedlce)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Morawiecki Mateusz31 (Katowice)
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Mosiński Jan36 (Kalisz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Moskal Michał6 (Lublin)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Mrówczyński Aleksander26 (Gdynia)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Mularczyk Arkadiusz14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Müller Piotr26 (Gdynia)
Nie
Wstrzymał się
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Ociepa Marcin21 (Opole)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Osuch Jacek13 (Kraków)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ozdoba Jacek16 (Płock)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Pamuła Teresa22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Piecha Bolesław30 (Rybnik)
Wstrzymał się
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Piechowiak Grzegorz38 (Piła)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Pieczarka Anna15 (Tarnów)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Piontkowski Dariusz24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Płażyński Kacper25 (Gdańsk)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Pogoda Szymon1 (Legnica)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Polaczek Jerzy31 (Katowice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Polak Piotr11 (Sieradz)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Porzucek Marcin38 (Piła)
Wstrzymał się
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Przydacz Marcin11 (Sieradz)
Nie
Wstrzymał się
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Puda Grzegorz27 (Bielsko-Biała)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Rau Zbigniew9 (Łódź)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Romanowski Marcin7 (Chełm)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Rusecka Urszula15 (Tarnów)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Rychlik Paweł11 (Sieradz)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sałek Paweł10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sasin Jacek24 (Białystok)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Schmidt-Rodziewicz Anna22 (Krosno)
Wstrzymał się
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Schreiber Łukasz4 (Bydgoszcz)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Sellin Jarosław25 (Gdańsk)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Semeniuk-Patkowska Olga35 (Olsztyn)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Siarka Edward14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Skwarek Sławomir6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Smoliński Kazimierz25 (Gdańsk)
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sobolewski Krzysztof23 (Rzeszów)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Soboń Artur6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak
Soin Agnieszka3 (Wrocław)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Sójka Katarzyna36 (Kalisz)
Nie
Tak
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Stachowiak-Różecka Mirosława3 (Wrocław)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Stefaniuk Dariusz7 (Chełm)
Wstrzymał się
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Suski Marek17 (Radom)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Szałabawka Artur41 (Szczecin)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szarama Wojciech29 (Gliwice)
Nie głos.
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Szczucki Krzysztof5 (Toruń)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szczurek-Żelazko Józefa15 (Tarnów)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szefernaker Paweł40 (Koszalin)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szrot Paweł4 (Bydgoszcz)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szwed Stanisław27 (Bielsko-Biała)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szynkowski vel Sęk Szymon39 (Poznań)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ścigaj Agnieszka13 (Kraków)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Śliwka Andrzej34 (Elbląg)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Świat Jacek3 (Wrocław)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tchórzewski Krzysztof18 (Siedlce)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Telus Robert10 (Piotrków Trybunalski)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Terlecki Ryszard14 (Nowy Sącz)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tułajew Sylwester6 (Lublin)
Nie
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Uruski Piotr22 (Krosno)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Uściński Piotr20 (Warszawa II)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Warchoł Marcin23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Warwas Robert32 (Sosnowiec)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Warzecha Jan23 (Rzeszów)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wassermann Małgorzata13 (Kraków)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wąsik Maciej16 (Płock)
Tak
Tak
Tak
Weber Rafał23 (Rzeszów)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wesoły Marek31 (Katowice)
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wicher Patryk14 (Nowy Sącz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Wieczorek Jarosław29 (Gliwice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wilk Teresa34 (Elbląg)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Witek Elżbieta1 (Legnica)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wojciechowska van Heukelom Agnieszka9 (Łódź)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wojtyszek Agata Katarzyna33 (Kielce)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Woś Michał30 (Rybnik)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Woźniak Grzegorz Adam18 (Siedlce)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Woźniak Tadeusz11 (Sieradz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wójcik Michał31 (Katowice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wróblewski Bartłomiej39 (Poznań)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zawiślak Sławomir7 (Chełm)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Zieliński Jarosław24 (Białystok)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zieliński Tomasz7 (Chełm)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ziobro Zbigniew23 (Rzeszów)
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Zubowski Wojciech1 (Legnica)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zyska Ireneusz2 (Wałbrzych)
Tak
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
 
Wybrałeś partię Prawo i Sprawiedliwość: 34 senatorów (34 aktywnych)

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

Senator Okręg
Ambrozik Rafał105 (łódzkie)
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Bernacki Włodzimierz106 (małopolskie)
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Bieńkowski Krzysztof107 (mazowieckie)
Tak
Tak
Tak
Bierecki Grzegorz103 (lubelskie)
Tak
Tak
Tak
Błaszczyk Przemysław105 (łódzkie)
Nie
Nie
Tak
Bogucka Anna110 (podlaskie)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Chróścikowski Jerzy103 (lubelskie)
Tak
Tak
Tak
Czelej Grzegorz103 (lubelskie)
Nie
Nie
Tak
Dobkowski Wiesław105 (łódzkie)
Tak
Tak
Tak
Durlak Wiktor106 (małopolskie)
Tak
Tak
Tak
Galemba Leszek115 (wielkopolskie)
Wstrzymał się
Tak
Tak
Gogacz Stanisław103 (lubelskie)
Tak
Tak
Tak
Golba Mieczysław109 (podkarpackie)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Górski Maciej107 (mazowieckie)
Tak
Tak
Tak
Hamerski Jan106 (małopolskie)
Tak
Tak
Tak
Jodłowski Józef109 (podkarpackie)
Wstrzymał się
Nie
Tak
Kalata Andrzej112 (śląskie)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Karczewski Stanisław107 (mazowieckie)
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Komorowski Marek110 (podlaskie)
Tak
Tak
Tak
Kraska Waldemar107 (mazowieckie)
Tak
Tak
Tak
Majer Ryszard112 (śląskie)
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Tak
Mamątow Robert107 (mazowieckie)
Tak
Tak
Tak
Pająk Andrzej106 (małopolskie)
Tak
Tak
Tak
Pęk Marek106 (małopolskie)
Nieobecny
Tak
Tak
Pupa Zdzisław109 (podkarpackie)
Tak
Tak
Tak
Rusiecki Jarosław113 (świętokrzyskie)
Tak
Tak
Tak
Sagatowska Janina109 (podkarpackie)
Tak
Tak
Tak
Seweryński Michał105 (łódzkie)
Tak
Tak
Tak
Skurkiewicz Wojciech107 (mazowieckie)
Tak
Tak
Nieobecny
Słoń Krzysztof113 (świętokrzyskie)
Tak
Tak
Tak
Szwed Aleksander101 (dolnośląskie)
Tak
Tak
Tak
Wiatr Kazimierz106 (małopolskie)
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Włosowicz Jacek113 (świętokrzyskie)
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Zając Alicja109 (podkarpackie)
Tak
Tak
Tak