LATARNIK.INFO

KATOLICKI LATARNIK WYBORCZY

Sprawdź, czy posłowie z Twojego okręgu
głosowali zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego

SEJM
SENAT
 CO OGLĄDAMY? 
KADENCJA 2007-2011
KADENCJA 2011-2015
KADENCJA 2015-2019
KADENCJA 2019-2023
KADENCJA 2023-?
Wybrałeś partię Polska Jest Najważniejsza: 15 posłów (15 aktywnych)

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Okręg
Dąbkowska-Cichocka Lena21 (Opole)
Tak
Wstrzymał się
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Dudziński Tomasz Mirosław7 (Chełm)
Nieobecny
Tak
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Wstrzymał się
Tak
Nieobecny
Gawęda Adam30 (Rybnik)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Hajda Kazimierz12 (Chrzanów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Jakubiak Elżbieta18 (Siedlce)
Nieobecny
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Karasiewicz Lucjan28 (Częstochowa)
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Mojzesowicz Wojciech4 (Bydgoszcz)
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nie
Tak
Tak
Ołdakowski Jan19 (Warszawa I)
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Tak
Tak
Tak
Owczarski Zbysław13 (Kraków)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Pilch Jacek15 (Tarnów)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Poncyljusz Paweł19 (Warszawa I)
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Religa Jan21 (Opole)
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sośnierz Andrzej31 (Katowice)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Walkowiak Andrzej4 (Bydgoszcz)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wojciechowski Zbigniew6 (Lublin)
Tak
Tak
Tak