LATARNIK.INFO

KATOLICKI LATARNIK WYBORCZY

Sprawdź, czy posłowie z Twojego okręgu
głosowali zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego

SEJM
SENAT
 CO OGLĄDAMY? 
KADENCJA 2007-2011
KADENCJA 2011-2015
KADENCJA 2015-2019
KADENCJA 2019-2023
KADENCJA 2023-?
Wybrałeś okręg Częstochowa: 7 posłów (7 aktywnych)
Powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
Miasto na prawach powiatu: Częstochowa

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

Poseł Przyna-
leżność
Burzyńska LidiaPiS
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Gawron AndrzejPiS
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Giżyński Szymon StanisławPiS
Tak
Nie
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Leszczyna IzabelaKO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Szewiński AndrzejKO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Trepka MariuszPiS
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Wolski ZdzisławLewica
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wybrałeś okręg Częstochowa: 8 posłów (7 aktywnych)
Powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
Miasto na prawach powiatu: Częstochowa

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Przyna-
leżność
Giżyński Szymon StanisławPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Karasiewicz LucjanPJN
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Kasprzyk JacekSLD
Nie
Nieobecny
Leszczyna IzabelaPO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Matyjaszczyk KrzysztofSLD
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Rozpondek HalinaPO
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Sztolcman GrzegorzPO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wiśniewska JadwigaPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
 
Wybrałeś okręg Częstochowa: 8 posłów (7 aktywnych)
Powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
Miasto na prawach powiatu: Częstochowa

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Przyna-
leżność
Balt MarekSLD
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Bramora ArturPSL
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Giżyński Szymon StanisławPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Leszczyna IzabelaPO
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Rozpondek HalinaPO
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Sądel JerzyPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sztolcman GrzegorzPO
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Wiśniewska JadwigaPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
 
Wybrałeś okręg Częstochowa: 8 posłów (7 aktywnych)
Powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
Miasto na prawach powiatu: Częstochowa

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

Poseł Przyna-
leżność
Burzyńska LidiaPiS
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Gawron AndrzejPiS
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Giżyński Szymon StanisławPiS
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Głębocki KonradPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Jaskóła TomaszUPR
Nieobecny
Nie głos.
Tak
Nie głos.
Tak
Nie
Tak
Nie
Leszczyna IzabelaPO-KO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Rozpondek HalinaPO-KO
Nie
Tak
Nieobecny
Nie głos.
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Trepka MariuszPiS
Tak
Wybrałeś okręg Częstochowa: 7 posłów (7 aktywnych)
Powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
Miasto na prawach powiatu: Częstochowa

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Przyna-
leżność
Burzyńska LidiaPiS
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Gawron AndrzejPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Giżyński Szymon StanisławPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Kiepura HenrykPSL-TD
Nie
Nie głos.
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Nie
Wstrzymał się
Leszczyna IzabelaKO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Szewiński AndrzejKO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Witek PrzemysławKO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie