LATARNIK.INFO

KATOLICKI LATARNIK WYBORCZY

Sprawdź, czy posłowie z Twojego okręgu
głosowali zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego

SEJM
SENAT
 CO OGLĄDAMY? 
KADENCJA 2007-2011
KADENCJA 2011-2015
KADENCJA 2015-2019
KADENCJA 2019-2023
KADENCJA 2023-?
Wybrałeś okręg Bielsko-Biała: 9 posłów (9 aktywnych)
Powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

Poseł Przyna-
leżność
Drabek PrzemysławPiS
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Gaża GrzegorzPiS
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Koperski PrzemysławLewica
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Matuszny KazimierzPiS
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Nykiel MirosławaKO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Pępek MałgorzataKO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Puda GrzegorzPiS
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Suchoń MirosławPolska2050
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Szwed StanisławPiS
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Wybrałeś okręg Bielsko-Biała: 9 posłów (9 aktywnych)
Powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Przyna-
leżność
Falfus JacekPiS
Tak
Tak
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Kopeć TadeuszPO
Nieobecny
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Nieobecny
Kotkowska BożenaSLD
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Matuszny KazimierzPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nykiel MirosławaPO
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Pięta StanisławPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szwed StanisławPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tomczykiewicz TomaszPO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wykręt AdamPO
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
 
Wybrałeś okręg Bielsko-Biała: 9 posłów (9 aktywnych)
Powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Przyna-
leżność
Falfus JacekPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Gluza CzesławPO
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nieobecny
Nie
Nieobecny
Nie
Tak
Górczyński ArturSLD
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Kowalski SławomirPO
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Tak
Tak
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Tak
Nykiel MirosławaPO
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Wstrzymał się
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Pępek MałgorzataPO
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Pięta StanisławPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Szwed StanisławPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Trybuś AleksandraPO
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
 
Wybrałeś okręg Bielsko-Biała: 9 posłów (9 aktywnych)
Powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

Poseł Przyna-
leżność
Falfus JacekPiS
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Jachnik JerzyPP
Nie
Nieobecny
Tak
Tak
Nieobecny
Tak
Wstrzymał się
Wstrzymał się
Matuszny KazimierzPiS
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nykiel MirosławaPO-KO
Nie
Nieobecny
Nie
Nie
Nieobecny
Nieobecny
Nie
Nie
Pępek MałgorzataPO-KO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Pięta Stanisławniez.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Puda GrzegorzPiS
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Suchoń MirosławPO-KO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Szwed StanisławPiS
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wybrałeś okręg Bielsko-Biała: 9 posłów (9 aktywnych)
Powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała

Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.

 
Poseł Przyna-
leżność
Drabek PrzemysławPiS
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Foltyn BronisławKonfederacja
Nieobecny
Nieobecny
Nieobecny
Tak
Tak
Nie głos.
Tak
Tak
Tak
Gaża GrzegorzPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nykiel MirosławaKO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Pępek MałgorzataKO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Puda GrzegorzPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Wstrzymał się
Tak
Suchoń MirosławPolska2050-TD
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Szwed StanisławPiS
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tajner ApoloniuszKO
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie